ایمیل ما
Info@ffco.ir
تماس با ما
09127038959

استان مرکزی اراک کیلومتر ۵ جاده تهران نرسیده به پمپ بنزین حاجی آباد

  • استان مرکزی اراک
  • info@ffco.ir
  • 09127038959

لیست اجتماعی

درباره ما

شرکت ما

فرافنون ساوالان پیشرو در تولید و عرضه خدمات

فرا فنون ساوالان با مسئولیت محدود درتاریخ ١٣٩٨/٠٧/٠٨ به شماره ثبت ١۵٣٨٧ به شناسه ملی ١۴٠٠٨۶۵۵۵٩٠ ثبت شده می باشد . موضوع فعالیت:نصب و راه اندازی، نگھداری و تعمیرات تاسیسات نفت، گازو پتروشیمی و نیروگاھی و صنعتی و مخازن تحت فشار ، بویلرھا و اجزاء جانبی نیروگاھی و صنعتی و رتیوب ھیترھای فشار قوی و ضعیف و کندانسورھای نیروگاھی و صنعتی و تعمیرات و بازسازی کلیه قطعات صنعتی و شیرآلات و پمپھا و مکانیک عمومی تاسیسات نفت و گاز پتروشیمی و نیروگاھی و صنعتی،اجرای کلیه پروژه ھای اسید شویی و جرم زدایی تاسیسات نفت و گاز پتروشیمی و نیروگاھی و صنعتی،اجرای پروژه ھای خدماتی و فنی و آمادگی سطوح رنگ و سند بلاست و عایق کاری،اجرای کلیه پروژه ھای تاسیسات شھری و ایجاد فضای سبز و خدمات تامین و نگھداری وتنظیفات اماکن دولتی و خصوصی،اجرای کلیه عملیات ساختمانی و عمرانی، راھسازی،آب وفاضلاب،گازرسانی، طراحی وساخت وتولید کلیه قطعات صنعتی وصادرات و واردات کلیه کالاھای مجاز بازرگانی

برخی از فعالیت ها

فرا فنون آماده ارائه خدمات و تولید قطعات شما می باشد

تاسیسات نفتی
گاز و پتروشیمی
نیروگاهی و صنعتی
مخازن تحت فشار